Online díjkalkulátor Ajánlattevőknek, Azonnali díjszámítással

A kalkuláció eredményét azonnal látja, a kalkulációt elküldheti a saját email fiókjába. A munka tartalma lentebb látható.

Ez a kalkulátor közbeszerzési pályázatkészítésre vonatkozik. Ha közbeszerzési eljárás lebonyolítására szeretne az online kalkulátorral azonnal díjat számolni, kattintson ide: Online kalkulátor lebonyolításra

– Gyors státusz felmérés a felhívás alapján, hogy a Megbízó el tud-e indulni az érintett közbeszerzésen,
– Alternatívák bemutatása, amennyiben az alkalmassági feltételek valamelyikének a Megbízó esetlegesen nem felel meg,
– Tájékoztatás a szükséges iratokról
– Aláírható, benyújtható részvételi jelentkezés elkészítése
– Aláírható, benyújtható közbeszerzési ajánlat elkészítése 

  • tisztázó válasz összeállítása
  •  hiánypótlás elkészítése
  •  szakszerű indokolás az árra vonatkozóan, amennyiben az Ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy az a piaci árnál alacsonyabb (érvénytelenségi ok lehet a nem megfelelő indokolás),
  • Előzetes vitarendezési kérelem összeállítása,
  • Közbeszerzési jogorvoslathoz a szükséges beadvány összeállítása,
  • Képviselet a jogorvoslati eljárásban a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt,
  • Vállalkozó képviselete a közbeszerzési eljárás tárgyalásán
  • Elektronikus árlejtés során az Ajánlattevő támogatása, szükség esetén ajánlattétel (felhatalmazás szerint)

Ajánlattevő által elkészített ajánlat, hiánypótlás, kérelmek esetén:

  • az elkészült dokumentációk minőségbiztosítása

Személyre szabott tenderfigyelő szolgáltatás:

  • a megadott témakörökben, a vállalkozást érintő tenderfelhívások megküldése

Vélemény, hozzászólás?