Közbeszerzési tanácsadás

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadótól - Ajánlatkérőknek közbeszerzés lebonyolítás - Vállalkozóknak közbeszerzési pályázat készítése

Közbeszerzési tanácsadás Ajánlatkérők részére

A közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolítása során a következő feladatok merülnek fel:

- Közbeszerzés értékének (becsült érték) meghatározása;
- Egybeszámítási szabályok alkalmazása;
- Összeférhetetlenségi szabályoknak történő megfelelés biztosítása;
- Állásfoglalás és javaslat a lefolytatandó közbeszerzési eljárás típusára vonatkozóan, ütemterv elkészítése;
- Kötelező kizáró okok alkalmazása, választható kizáró okok meghatározása;
- Alkalmassági feltételek kialakítása;
- Bírálati szempont kiválasztása, szempontok és értékelési módszerek kialakítása;
- Az ajánlati felhívás/részvételi felhívás, dokumentáció és szerződéstervezet összeállítása;
- Hirdetmények feladása az elektronikus hirdetménykezelő rendszerben, Ajánlatkérő regisztrációja, amennyiben erre még nem került sor;
- Kiegészítő tájékoztatás, helyszíni bejárás, konzultáció megszervezése, lebonyolítása;
- Ajánlatok bontása, jogszabály szerinti dokumentálása;
- Hiánypótlás összeállítása és megküldése az ajánlattevőknek;
- Tárgyalás lebonyolítása, Ajánlatkérő érdekeinek képviselete;
- Az előkészítő és értékelő bizottság munkájának koordinálása, igény esetén a közbeszerzési és pénzügyi bizottsági tag feladatainak ellátása;
- Értékelés elkészítése és az ehhez szükséges, közbeszerzési törvényben rögzített dokumentumok elkészítése;
- Döntési javaslat előkészítése és az értékelő bizottság üléséről szóló jegyzőkönyv összeállítása;
- Az eljárás összegzésének elkészítése és megküldése az ajánlattevőknek, eredményhirdetés lebonyolítása;
- Az eljárásról szóló tájékoztató hirdetmények elkészítése és eredményhirdetés;
- Szerződéskötés lebonyolítása;
- Szükséges tájékoztatók elkészítése (az eljárás eredményéről, és adott esetben a szerződés módosításáról);

- Előzetes vitarendezési kérelemre adott válasz elkészítése;

- Igény esetén képviselet a Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárásban;

- Megbízó közbeszerzési támogatása a projekt megvalósítása során;

 

Közbeszerzési eljárás lebonyolításra, tanácsadásra, Vállalkozóknak pályázatkészítésre itt tud díjat kalkuláltatni:

„Támogatást kaptam, kötelező a közbeszerzés?”

Amennyiben a közbeszerzési törvényben rögzített feltételek teljesülnek, úgy a támogatás felhasználására vonatkozó szerződéseket közbeszerzési eljárást követően lehet megkötni.

A közbeszerzési eljárás mellőzése, vagy a közbeszerzés eljárás jogsértő lefolytatása esetén a támogatott szervezetnek nem csak a Közbeszerzési Hatóság által kiszabott bírsággal, és a közbeszerzési eljárás egyes döntéseinek megsemmisítésével kell számolnia. További következmény, hogy a támogató jogosult a támogatási szerződéstől elállni, az igénybe vett támogatást és kamatait visszakövetelni, vagy a támogatás bizonyos százalékát visszavonni.

A tanácsadás során ezekre a kérdésekre világos, egyértelmű válaszokat kap:

- kell-e az Ön projektjében közbeszerzési eljárást lefolytatni?

- hogyan kell lefolytatni egy ilyen beszerzési eljárást, milyen dokumentumok szükségesek, milyen tartalommal? Amennyiben igényli, a teljes közbeszerzési folyamaton végigvezetem, a piacfelméréstől a szerződés teljesüléséig. A munka elkezdése előtt egy egyösszegű ajánlatot készítek, és a Megrendelő garanciát kap arra, hogy a folyamat során a vállalási díj nem emelkedik, utólagos rejtett költségek nincsenek. Igény esetén óradíjas elszámolásra is lehetőség van.

 

Önálló eljárási rend elkészítése

2012. január 01-től az ajánlatkérőknek lehetőségük van úgynevezett önálló eljárási rend alapján lefolytatni a közbeszerzési eljárásaikat. Ilyen esetben az önálló eljárási szabályokat az ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárás megkezdése előtt el kell készítenie. A közbeszerzési tanácsadás ebben az esetben az önálló eljárási rend elkészítésére, és ennek alapján a kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatására irányul.

 

További, az egyes –önálló- közbeszerzési eljárásokhoz nem kapcsolódó feladatok:

- Közbeszerzési szabályzat elkészítése

- Közbeszerzési terv elkészítése

- Éves statisztikai összegezés elkészítése

- Hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása

Megosztom:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
>> Címlap Szolgáltatások Közbeszerzési tanácsadás Ajánlatkérők részére