Meg szabad-e kérdőjelezni az ajánlatban közölt nyilatkozatokat?

A fenti kérdés megválaszolásához egy jogorvoslati határozatot hívok segítségül, röviden a lényege:

Ajánlatkérő nyílt eljárást hirdetett 2011. augusztus 2-án, ahol a pénzügyi alkalmasság egyik feltételeként a közbeszerzés tárgya szerinti árbevétellel kapcsolatban támasztott előírást. Az árbevételről az ajánlattevőknek csak nyilatkozniuk kellett, de a közbeszerzés tárgya speciális szolgáltatás volt, a szolgáltatás hazai igénylője lényegében egyetlen magyarországi közszolgáltató, az elvárt árbevétel ehhez képest viszonylag magas volt (100 MFt, az elmúlt három évben összesen).

A dokumentációban szerepelt, hogy az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlatba csatolt iratok (ajánlattevő, 10% feletti alvállalkozó és erőforrás szervezet) aláírónak aláírási címpéldányát, meghatalmazás esetén a meghatalmazást és a meghatalmazók közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát.

A később érvénytelennek bizonyuló ajánlattevő (kérelmező) az ajánlatban 10% alatti alvállalkozót nevezett meg, akivel a 69.§ (8) szerint a pénzügyi alkalmasságát kívánta igazolni. Az alvállalkozó nyilatkozatának végén szerepelt az alvállalkozó képviselőjének aláírása és a cég pecsétje. Az alvállalkozó (Success Ltd.) képviselője az ajánlatban nyilatkozott, hogy országukban az aláírási címpéldány nem ismert, ezért azt nem tudja benyújtani.

Ajánlatkérő hiánypótlás keretében bekérte a hiányzó aláírási címpéldányt, és az ajánlattevő be is nyújtotta a hiánypótlási felhívásra elkészíttetett iratot, amit Seychelle Köztársaság Victoria városának közjegyzője hitelesített.

Ajánlatkérő igazságügyi írásszakértőt kért fel az árbevételi nyilatkozaton és aláírási címpéldányon található aláírás összevetésére, és a szakértő megállapította, hogy az aláírás „másolásos hamisítvány”.

Az ajánlatkérő a kérelmező ajánlatát érvénytelenné nyilvánította, két okból:

  1. Nem látta igazoltnak az alkalmassági feltételeknek való megfelelést (88. § (1) e)),
  2. Hamis adat közlése miatt a kizáró ok az eljárásban következett be (88. § (1) d)).

A kérelmező előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be, kérte a döntés megváltoztatását, és benyújtott az árbevételi nyilatkozat aláírójától egy újabb, közjegyzővel hitelesített nyilatkozatot, amelyben a korábbi aláíró kijelenti, hogy az ajánlatban szereplő iratot saját kezűleg írta alá.

Ajánlatkérő a vitarendezési kérelem hatására megváltoztatta korábbi döntését:

  1. az aláírás nem a hivatalos képviselőtől származik, ezért az alkalmatlanságot továbbra is fenntartotta,
  2. az új, megerősítő nyilatkozat birtokában a hamis adat közlésére alapított kizárást visszavonta.

A Döntőbizottság álláspontja e kérdésben az volt, hogy a formai és tartalmi előírások teljesülését a felhívás és dokumentáció előírásai alapján kell és lehet megvizsgálni. Hangsúlyozta a Döntőbizottság, hogy a hitelesített aláírási címpéldány, és a vitarendezés során becsatolt megerősítő nyilatkozat, amiben a képviselő magáénak ismerte el az aláírást, elegendő minden formai előírás igazolásához, további vizsgálatra, így írásszakértő véleményének figyelembevételére nincs lehetőség.

Végül néhány szó az érdeklődők figyelmébe:

  1. [Ajánlattevők] Érdemes az aláírási címpéldányt megcsináltatni és beadni még akkor is, ha az adott országban ez az irat nem kötelező, vagy nem egy ismert gyakorlat. Tapasztalat, hogy még közeli országokban sem mindenhol követelmény ez a céges gyakorlatban, de az ügyfél kifejezett kérésére a külföldi közjegyző is elkészíti az iratot (Csehországban pl. biztosan, innen már kértem be ajánlatkészítéshez “címpéldányt” és készítettek).
  2. Vegyük észre, a vitarendezés hatására megváltozott döntés nem teljesen logikus: a hamis adatközlést -amihez súlyos szankciók tartoznak- nem állapítja meg, de az alkalmasság igazolásának hiányát –továbbra is az aláírás nem megfelelőségére hivatkozva- fenntartja…
  3. [Ajánlatkérők] A hamis adatközlés az ajánlattevők szemében vörös posztó a hozzárendelt szankció miatt. Egy esetleges érvénytelenséget csak-csak elfogad a vállalkozó, de a hamis adatközlés megállapításával szemben lényegében kötelező jogorvoslatot kezdeményeznie.

Sikeres közbeszerzést kívánok!

A legfrissebbek: http://www.facebook.com/beszerzesi.info

Vélemény, hozzászólás?