Mi minősül aránytalanul (kirívóan) alacsony árnak?

A Döntőbizottság sokadik alkalommal hozott döntést ebben a kérésben. A 2013. szeptember 02-án közzétett határozatban ismét megerősítette a Közbeszerzési Döntőbizottság, hogy az aránytalanul alacsony ár megítélése elsősorban az Ajánlatkérő szubjektív döntési jogköre, és ebben a kérdésben alapvetően a formai feltételek meglétét vizsgálja.

A konkrét jogorvoslati ügyben a nyertesnek hirdetett ajánlat értéke 82 MFt volt, míg a második legolcsóbbé nettó 284,5 MFt.

Az iratbetekintést követően a kérelmező vitarendezési kérelemben, majd annak elutasítását követően jogorvoslati kérelemben vitatta, hogy a nyertes áron lehetséges lenne a kért irodaszerek szállítása. Bemutatott 6 olyan tételt, ahol a nyertes ára átlagosan tizedannyi volt, mint a saját ajánlatában. Volt olyan tétel (Parker töltőtoll patron) amit a kérelmező 570 forintért, a nyertes 10 forintért kívánt szállítani.

Annak ellenére, hogy a Döntőbizottság az Ajánlatkérő eljárást lezáró döntését megsemmisítette, és 500’000,- Ft büntetést is kiszabott, az aránytalanul alacsony árat a jogorvoslati fórum nem állapította meg. A megsemmisítő határozat és a büntetés oka az volt, hogy az ajánlatkérő „formai” hibát vétett az értékelés során.

A közbeszerzési törvény 69. § (1) bekezdés szerint az ajánlatkérő indokolást köteles bekérni, amennyiben valamelyik ajánlat aránytalanul alacsony árat tartalmaz. A felek nem vitatták, hogy ez az indokolás kérés megtörtént.

A közbeszerzési törvény 69. § (3) bekezdés szerint az ajánlatkérőnek további tájékoztatást kell kérnie, ha az (1) bekezdés alapján benyújtott indokolás nem elegendő a megalapozott döntéshez. A Döntőbizottság ennek a bekezdésnek a megsértését állapította meg, mivel a nyertes indokolása nem tartalmazott konkrét számszerű adatokat és azok igazolását.

Az eset valamennyi részlete a D.326/2013. számú határozatban található.

Vélemény, hozzászólás?