Közbeszerzési tanácsadás – közbeszerzési eljárás lebonyolítás Ajánlatkérők részére

Közbeszerzési szaktanácsadóként átvállalom az Ajánlatkérő közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatos feladatait:

 • Becsült érték Kbt. szerinti meghatározása, igény esetén a piackutatás lefolytatása,

 • Javaslat az Ajánlatkérő számára legelőnyösebb közbeszerzési eljárás típusára,
 • Közbeszerzési Szabályzat készítése, aktualizálása. (Az új Kbt. 2015. november 1. óta négyszer változott, utoljára 2016. január 1-én. A változásokat érdemes követni a Szabályzatban.)
 • Igény esetén elkészítem a közbeszerzési eljárás lefolytatásának rendjét, a felelősségi és dokumentálásra vonatkozó rendet,
 • Az ajánlati felhívás és dokumentáció összeállítása, tartalmi és formai előírások meghatározása,
 • Értékelési módszertan kialakítása, amely biztosítja, hogy az Ajánlatkérő valóban a szakmailag és gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot választhassa,
 • Alkalmassági szempontok, azok igazolási módjának és az alkalmasság feltételeinek meghatározása az Ajánlatkérővel egyeztetve
 • Kapcsolattartás az Ajánlattevőkkel: Ajánlattevők regisztrációja, dokumentáció biztosítása
 • Az előkészítő és értékelő bizottság munkájának koordinálása, igény esetén a közbeszerzési és pénzügyi bizottsági tag feladatainak ellátása
 • Hirdetmények feladása az elektronikus hirdetménykezelő rendszerben. Ajánlatkérő regisztrációja, amennyiben erre még nem került sor,
 • Az ajánlattevői kérdések megválaszolásának koordinálása, közbeszerzési és pénzügyi kérdések megválaszolása, válaszok megküldése az Ajánlattevőknek,
 • Konzultáció és helyszíni bejárás megszervezése, megtartása,
 • Ajánlatok bontása, bontási jegyzőkönyv elkészítése, megküldése az Ajánlattevőknek
 • Hiánypótlás összeállítása és megküldése az ajánlattevőknek
 • Ajánlatok pénzügyi és közbeszerzési értékelése
 • Értékelés elkészítése és az ehhez szükséges, közbeszerzési törvényben rögzített dokumentumok elkészítése
 • Döntési javaslat előkészítése és az értékelő bizottság üléséről szóló jegyzőkönyv összeállítása
 • Az eljárás összegzésének elkészítése és eredményhirdetés
 • Az eljárásról szóló tájékoztató hirdetmény elkészítése és megjelentetése
 • Ajánlatkérő folyamatos közbeszerzési támogatása az eljárás és a szerződés teljesítése során
 • Közbeszerzési eljárás Kbt-ben előírtak szerinti dokumentálása,
 • Az eljárás lefolytatáshoz szükséges események (előkészítés, konzultáció, bejárás, tenderbontás, értékelés) megszervezése és koordinációja
 • Kapcsolattartás a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőségével
 • Az eljárásról szóló tájékoztató hirdetmény elkészítése és megjelentetése

A közbeszerzési ajánlat (pályázat) elkészítésére itt tud munkadíjat kalkulálni:

Vélemény, hozzászólás?