Tanácsadás Ajánlattevők (Pályázók) részére

Az Ajánlattevők részére végzett tanácsadás a következő feladatokat jelenti

Teljeskörű közbeszerzési ajánlatkészítés feladatai:

– Az ajánlat vagy részvételi felhívás és dokumentáció jogsértő pontjainak feltárása;
– Kiegészítő tájékoztatás kéréséhez a kérdések megfogalmazása, az Ajánlattevő érdekeinek érvényre juttatása érdekében;

– A közbeszerzési ajánlat (pályázat) elkészítése;

Közbeszerzési eljárás lebonyolításra, tanácsadásra, Vállalkozóknak pályázatkészítésre itt tud díjat kalkuláltatni:

– Ajánlatkérő által készített értékelés ellenőrzése;
– Előzetes vitarendezési kérelem elkészítése

További feladatok megállapodás szerint:

– Jogorvoslati kérelem elkészítése és képviselet a jogorvoslati eljárás tárgyalásán;
– Eseti kérdések / problémák megoldása
– Tenderfigyelés a megrendelt témakörökben,
– Megrendelő (Pályázó, Ajánlattevő) által készített ajánlathoz: felhívás és dokumentáció ellenőrzése, a pályázat közbeszerzés-szakmai felülvizsgálata;
– A közbeszerzési eljárás során, a tárgyalási fordulókon tanácsadás, igény esetén az Ajánlattevő képviselete;
– Részvétel iratbetekintésen, az eredményes vitarendezés és jogorvoslat érdekében

Vélemény, hozzászólás?