Közbeszerzési tanácsadás Ajánlatkérők részére

A közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolítása során a következő feladatok merülnek fel:

– Közbeszerzés értékének (becsült érték) meghatározása;
– Egybeszámítási szabályok alkalmazása;
– Összeférhetetlenségi szabályoknak történő megfelelés biztosítása;
– Állásfoglalás és javaslat a lefolytatandó közbeszerzési eljárás típusára vonatkozóan, ütemterv elkészítése;
– Kötelező kizáró okok alkalmazása, választható kizáró okok meghatározása;
– Alkalmassági feltételek kialakítása;
– Bírálati szempont kiválasztása, szempontok és értékelési módszerek kialakítása;
– Az ajánlati felhívás/részvételi felhívás, dokumentáció és szerződéstervezet összeállítása;
– Hirdetmények feladása az elektronikus hirdetménykezelő rendszerben, Ajánlatkérő regisztrációja, amennyiben erre még nem került sor;
– Kiegészítő tájékoztatás, helyszíni bejárás, konzultáció megszervezése, lebonyolítása;
– Ajánlatok bontása, jogszabály szerinti dokumentálása;
– Hiánypótlás összeállítása és megküldése az ajánlattevőknek;
– Tárgyalás lebonyolítása, Ajánlatkérő érdekeinek képviselete;
– Az előkészítő és értékelő bizottság munkájának koordinálása, igény esetén a közbeszerzési és pénzügyi bizottsági tag feladatainak ellátása;
– Értékelés elkészítése és az ehhez szükséges, közbeszerzési törvényben rögzített dokumentumok elkészítése;
– Döntési javaslat előkészítése és az értékelő bizottság üléséről szóló jegyzőkönyv összeállítása;
– Az eljárás összegzésének elkészítése és megküldése az ajánlattevőknek, eredményhirdetés lebonyolítása;
– Az eljárásról szóló tájékoztató hirdetmények elkészítése és eredményhirdetés;
– Szerződéskötés lebonyolítása;
– Szükséges tájékoztatók elkészítése (az eljárás eredményéről, és adott esetben a szerződés módosításáról);

– Előzetes vitarendezési kérelemre adott válasz elkészítése;

– Igény esetén képviselet a Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárásban;

– Megbízó közbeszerzési támogatása a projekt megvalósítása során;

 

Közbeszerzési eljárás lebonyolításra, tanácsadásra, Vállalkozóknak pályázatkészítésre itt tud díjat kalkuláltatni:

„Támogatást kaptam, kötelező a közbeszerzés?”

Amennyiben a közbeszerzési törvényben rögzített feltételek teljesülnek, úgy a támogatás felhasználására vonatkozó szerződéseket közbeszerzési eljárást követően lehet megkötni.

A közbeszerzési eljárás mellőzése, vagy a közbeszerzés eljárás jogsértő lefolytatása esetén a támogatott szervezetnek nem csak a Közbeszerzési Hatóság által kiszabott bírsággal, és a közbeszerzési eljárás egyes döntéseinek megsemmisítésével kell számolnia. További következmény, hogy a támogató jogosult a támogatási szerződéstől elállni, az igénybe vett támogatást és kamatait visszakövetelni, vagy a támogatás bizonyos százalékát visszavonni.

A tanácsadás során ezekre a kérdésekre világos, egyértelmű válaszokat kap:

– kell-e az Ön projektjében közbeszerzési eljárást lefolytatni?

– hogyan kell lefolytatni egy ilyen beszerzési eljárást, milyen dokumentumok szükségesek, milyen tartalommal? Amennyiben igényli, a teljes közbeszerzési folyamaton végigvezetem, a piacfelméréstől a szerződés teljesüléséig. A munka elkezdése előtt egy egyösszegű ajánlatot készítek, és a Megrendelő garanciát kap arra, hogy a folyamat során a vállalási díj nem emelkedik, utólagos rejtett költségek nincsenek. Igény esetén óradíjas elszámolásra is lehetőség van.

 

Önálló eljárási rend elkészítése

2012. január 01-től az ajánlatkérőknek lehetőségük van úgynevezett önálló eljárási rend alapján lefolytatni a közbeszerzési eljárásaikat. Ilyen esetben az önálló eljárási szabályokat az ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárás megkezdése előtt el kell készítenie. A közbeszerzési tanácsadás ebben az esetben az önálló eljárási rend elkészítésére, és ennek alapján a kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatására irányul.

 

További, az egyes –önálló- közbeszerzési eljárásokhoz nem kapcsolódó feladatok:

– Közbeszerzési szabályzat elkészítése

– Közbeszerzési terv elkészítése

– Éves statisztikai összegezés elkészítése

– Hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása

Vélemény, hozzászólás?