Munkabérek tervezése az aránytalanul alacsony ár indokolása során (Döntőbizottsági jogeset)

A közbeszerzési eljárás

Ajánlatkérő szálloda épületének tervezésére írt ki közbeszerzési eljárást 2021-ben, amire két ajánlat érkezett. A becsült érték nettó 120 000 000 Ft, a jogorvoslati eljárást kérelmező ajánlattevő ajánlata 106 450 000,- nettó Ft volt, tehát mintegy 11 százalékkal alacsonyabb, mint a becsült érték és a fedezet.

 

Ajánlatkérő releváns döntései a közbeszerzési eljárásban

Ajánlatkérő indokolást kért az ajánlati árra, illetve az árindokolást követően kiegészítő indokolást is kért. A Kérelmező a kért árindokolásokat benyújtotta. Az ár indokolásában bemutatta a teljesítésben résztvevők munkabérét és bérköltségét, továbbá azt az időráfordítást, amivel az egyes szakemberek részt vesznek a konkrét tervezési munka teljesítésében.

 

Ajánlatkérő az ár indokolását nem fogadta el, és az ajánlatot érvénytelennek minősítette. Indoka az volt, hogy álláspontja szerint nem felel meg a közbeszerzési törvény előírásainak az, ha a szakemberek munkabére nem a teljes projekt időszakára van tervezve, hanem csak azokra a napokra, amelyeken a munkavégzés ténylegesen folyik. Álláspontját arra alapította, hogy a szakembereknek akkor is munkabért fizetni, ha a projekttel kapcsolatosan épp nincs konkrét tennivaló, mivel a havi bér idő alapú kötelezettség.

 

Kérelmező ajánlattevő érvelése a jogorvoslati eljárásban:

Kérelmező a közbeszerzési jogorvoslati eljárásban sérelmezte, hogy ajánlata érvénytelenné lett nyilvánítva. Álláspontja szerint teljesen irreális megkövetelni azt, hogy az ajánlati ár nyújtson fedezetet a szakemberek munkabérére olyan módon, mintha a projekt teljes időszakában csak ezen az egy munkán dolgoznának. Részletesen bemutatta, hogy a szakértő tervezők esetében úgy számolt, hogy párhuzamosan még egy tervezési munkán dolgoznak, tehát egy időben két tervezési projektben vesznek részt, míg a vezető tervezők általában párhuzamosan négy tervezési projektben vesznek részt a projekt teljes időszak alatt. Rámutatott, hogy az árindokolás időszakában üzleti titokká nyilvánítva bemutatta az Ajánlatkérő részére a szóban forgó párhuzamos tervezési projektjeire vonatkozó szerződéseit és az azokhoz kapcsolódó munkalapokat, amelyekkel igazolni kívánta, hogy a párhuzamos munkavégzés tényszerű érv részéről.

 

Ajánlatkérő érvelése a jogorvoslati eljárásban:

Ajánlatkérő a jogorvoslati eljárásban hivatkozott a Döntőbizottság több határozatban kifejtett keresztfinanszírozás tilalmára, mely szerint az egyes költségeket ott kell elszámolni, ahol azok felmerültek.

 

A Döntőbizottság határozatának indokolása:

A Közbeszerzési Döntőbizottság a 368/16/2021 határozatban megsemmisítette az Ajánlatkérő közbeszerzési eljárást lezáró döntését és az összegezést, és a bírálat folytatására hívta fel az Ajánlatkérőt (egyúttal 1 200 000,- Ft büntetés megfizetésére kötelezte az Ajánlatkérőt). A Döntőbizottság indokolásában rögzítette, hogy a keresztfinanszírozás tilalma egy adott közbeszerzési eljárás (illetve az ehhez kapcsolódó projektre) értendő, azaz egy adott munka során kell a költségeket ott elszámolni, ahol azok felmerültek. Ez nem jelenti azt, hogy amennyiben egy vállalkozás egyszerre több munkát (projektet) teljesít, akkor ne lehetne a költségeket megosztani oly módon, hogy mindegyik projektre a tényleges tejesítés (időráfordítás) költségeit számítja fel az Ajánlattevő.

 

A Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának dátuma: 2021. szeptember 9.

Vélemény, hozzászólás?